icon icon icon icon
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT TQT | Email: info@tqttech.vn | Hotline: 0985698489 - 0989471489
BẢNG KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN GIOĂNG MẶT BÍCH
Kích Thước Tiêu Chuẩn DIN - Đức
Kích Thước Tiêu Chuẩn ANSI - Hoa Kỳ
Kích Thước Tiêu Chuẩn JIS - Nhật Bản
Kích Thước Tiêu Chuẩn BS - Anh